Субота, 11.07.2020, 08:09
Вітаю Вас, Гість | RSS
Форма входу
Пошук
ТЕХНОЛОГІЧНІ ПЛАТФОРМИ
 
4 січня 2004 року Європейська дослідницька Консультативна рада (European Research Advisory Board, EURAB) означила поняття "Європейські технологічні платформи” (ЄТП) як одну із найважливіших панєвропейських місій або керованих ініціатив, спрямованих на зміцнення потенціалу Європи шляхом інновацій. Одним із основних цілей діяльності ЄТП є розробка економічно обґрунтованих програм наукових досліджень та швидке впровадження наукових результатів у практику. За задумом Європейської комісії, розвиток ЄТП забезпечить ефективність європейських інвестицій у науково-дослідну галузь, а саме: підтримає конкурентоспроможність європейських компаній; дасть можливість уникнути таких небажаних ситуацій, коли великі капіталовкладення (інвестиції) ЄС в розвиток науково-дослідного сектору не дають очікуваної користі; надасть бажаної форми Європейському науковому простору [European Research Area, ERA], керуючи ним на секторальній основі. За останні роки було створено більше 30-ти ЄТП (39), що охоплюють різноманітні галузі економіки і науки, в т.ч. у традиційних виробництвах, таких як "Сталь”, "Стала хімія”, "Текстиль і одяг”, стратегічних важливих напрямках, таких як Аеронавтика і Космос ("Великі крила і фюзеляж”), ключових напрямках зрівноваженого розвитку, наприклад, "Рослини для майбутнього”, "Іжа для життя”, "Водозабезпеченість і санітарія”, а також розвиток технологій виробництва нових товарів і послуг (ЄТП у сфері інформаційно-комунікаційних технологій як от "Інноваційні медичні ініціативи” тощо). ЄТП, як правило, очолює індустрія і за своєю структурою вони часто є приватно-державними організаціями. Принцип роботи останніх є взаємовигідне партнерство; більше того вони зобов’язуються перед Європейською Комісією нести відповідальність за організацію інновацій і об’єднання усіх заінтересованих сторін і структур для вирішення завдань стратегічних досліджень в ключових галузях Європейської індустрії. Більш детально діяльність усіх ЄТП представлена на сторінці:
 
 
 
ЕНЕРГІЯ, ЄТП
 
Біопаливо (Biofluel)
 
Європейський Союз поставив амбітні цілі застосування відновлюваної енергії та сталого біопалива для вирішення проблем зміни клімату та енергетичної безпеки. У 2009 році, 12,1 млн. тон нафтового еквіваленту на біопаливо було використано в ЄС-27, що становить 4% палива автомобільного транспорту. Сталого біопалива, як очікується, внесе значний внесок для досягнення ЄС на 2020 рік цілі в розмірі 10% поновлюваних джерел енергії в транспортному секторі, тоді як інші поновлювані джерела енергії для транспорту не отримали широкого розповсюдження.
 
Електричні мереж майбутнього (SmartGrids)
 
Електромережі Європи протягом багатьох десятиліть забезпечують життєво важливі зв’язки між виробниками електроенергії і її споживачами і продовжують це робити і сьогодні. Енергосистеми Європи є однією із найбільших технічних систем у світі, що забезпечує 430 млн. людей, з 230,000 км ліній електропередач найвищих рівнів напруги (від 220 кВ і до 400 кВ) і 5,000,000 км розподільних ліній середніх та низьких рівнів напруги. Для підтримки всіх станцій, систем і т.д. інвестиції в європейські електромережі й досі перевищують 600 млрд. євро (близько 1,500 євро на душу населення).
 
Вітроенергетика (TPWind)
 
Розвиток Європейського енергетичного ринку відбувається під впливом зростаючого числа детермінуючих факторів, починаючи від наслідків зміни клімату, виснаження ресурсів нафти і газу, високої вартості і непередбачуваних поставок палива тощо. Міцний розвиток сектору вітряної енергетики означає не тільки зменшення викидів CO2, забезпечення чистого повітря і збереження біорізноманіття, а й стале економічне зростання, зниження залежності економік країн від імпорту енергоносіїв, наявність високоякісного і технологічного розвитку галузі, зростання глобальної конкурентоспроможності європейських промислових та дослідницьких установ.
 
Фотоелектрика (Photovoltaics)

Сильна і розвинута фотоелектрична енергетика аналогічно до попередньої означає не тільки зменшення CO2, а й стале економічне зростання країн ЄС, зниження залежності їх економік від імпорту енергії, високоякісні робочі місця, розвиток технологій, глобальну конкурентоспроможність, а також швидкий розвиток європейських промислових і науково-дослідних інституцій.
 
Нульова емісія палива корисних копалин електростанцій (ZEP, Zero Emission Fossil Fuel Plants)

Всі експерти сходяться на думці, що якщо ми не скоротимо викиди парникових газів – особливо вуглекислого газу (CO2) - на 50% - 80% (у порівнянні з сьогоднішніми кількостями) то до 2050 року вплив людства на глобальне потепління матиме незворотні катастрофічні наслідки. Це означає, що ми повинні діяти швидко, використовуючи комплексні рішення, так як жодне окреме рішення не буде здатним суттєво знизити викиди CO2 до потрібних рівнів. Наша стратегія включає в себе використання поновлюваних джерел енергії, їх ефективного використання і застосування технологій уловлювання та зберігання СО2. Дійсно, якщо вести розгорнуту кампанію нульової емісії в усіх галузях промисловості, потенціально можливим є зниження викидів CO2 на 50% уже до 2050 року.
 
Сталий розвиток ядерної промисловості (SNETP)
 
Дана платформа забезпечує більш тісну інтеграцію між європейськими дослідниками і промисловістю в реалізації стратегічних досліджень в області ядерних систем і їх безпеки. Основною метою є напрацювання більш ефективного та дієвого стратегічного підходу до розвитку цієї області енергетики, тим самим зберігаючи дослідницький і технологічний потенціал в Європі в атомній галузі що є міцним підґрунтям в кінцевому рахунку більш сталого використання ядерної енергії і водночас забезпечення високого рівня ядерної безпеки.
 
Відновні джерела енергії: опалення і охолодження (RHC)
 
Боротьба зі зміною клімату та забезпечення енергетичної безпеки є серйозними викликами для Європи. Це вимагає повної реалізації потенціалу відновлюваних джерел енергії для задоволення попиту нагрівання й охолодження житла, на частку яких припадає близько половини кінцевого споживання енергії в ЄС.
 
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ (ІКТ), ЄТП
 
Вбудовані обчислювальні системи(ARTEMIS)
 
Близько 98% обчислювальних пристроїв, в даний час впроваджені в усі види обладнання. Комп’ютери є в повсякденних пристроях, таких як мобільні телефони, кредитні картки, побутові телевізори, мультимедійне обладнання та пральні машини, а також в автомобілях і літаках, офісах і заводах. У найближчі п’ять років очікується поширення вбудованих електронних компонентів у таких областях, як промислова автоматизація (22%), телекомунікації (37%), побутова електроніка та інтелектуальні будинки (41%) і здоров’я: медичне обладнання (33%).
 
Консультативна Рада європейської ініціативи в наноелектроніці (ENIAC, Europaen Nanoelectronics Initiatives Advisory Council)
 
Мікроелектроніка змінила наш світ кардинально: комп’ютери, мобільні телефони, цифрове телебачення, DVD-плеєри, служби автомобільної і навігаційної безпеки, медичне обстеження за рахунок використання високотехнологічного обладнання медичного обслуговування стало істотною частиною нашого повсякденного життя. Повний перехід до нанопристроїв, названих наноелектронікою, сприятиме подальшому революційному прогресу, що вимагатиме і надалі значних інвестицій в дану галузь.
 
Інтегральна сателітна комунікаційна ініціатива (ISI)
 
Супутники впливають на наше повсякденне життя настільки сильно, що ми навіть не усвідомлюємо цього. Вони забезпечують розподіл телевізійних сигналів, сприяють безперебійній роботі мобільного зв’язку, здійснюють моніторинг Землі для вирішення широкого кола завдань (зміна клімату, стихійні лиха, спостереження за критично важливими об’єктами інфраструктури), а також значно впливають на розвиток світу бізнесу і фінансів.
 
Конвергентні фіксовані і бездротові мережі зв’язку (Net!Works)
 
За останні десять років європейська промисловість зайняла чітку лідерську позицію в галузі мобільного зв’язку. Величезні можливості пов’язані із мобільністю і доступністю Інтернету, по суті, дозволяють громадянам здійснювати керівництво робочими процесами в будь-якому місці в будь-який час. Тим не менш, цей успішний сектор наштовхується на серйозні перешкоди в найближчі роки, ризикуючи зберегти своє лідерство і в тому числі здатність нарощувати технологічний потенціал через брак інвестицій в деяких регіонах, зростаючі очікування користувачів і все ще слабо розвинені зв’язки між промисловою політикою і дослідницькими організаціями в даній галузі.
 
Ініціатива засобів масової інформації та мереж (NEM)
 
Ініціатива NEM спрямована на створення стійкого європейського лідерства у засобах масової інформації шляхом забезпечення максимальної відповідності змісту публікацій і мереж. Метою даної платформи є сприяння інноваційним європейським підходам до конвергенції засобів масової інформації та телекомунікацій і їх переходу у майбутньому на інтернет-ЗМІ інструменти, які максимально ефективно забезпечуватимуть європейських громадян необхідними знаннями і досвідом.

Європейські ініціатива послуг і мережі програмного забезпечення (NESSI)
 
Інформаційні та комунікаційні технології (ІКТ) є одним з найважливіших рушійних сил інновацій і основними засобами забезпечення можливостей економічного зростання. ІКТ-послуги на ринку різко змінюється, у зв’язку з низкою проблем, у тому числі:
(1) зростаючі темпи змін, зумовлених глобалізацією і технологічними інноваціями;
(2) перехід до більш індивідуальних і специфічних рішень;
(3) значний зсув у бік критично важливих 24/24 керованих систем;
(4) нові потреби кінцевих користувачів, такі як повсюдний доступ, простота використання та персоналізація;
(5) поява програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом.
 
Робототехніка (EUROP)
 
 EUROP є керована промисловістю мережа організацій та інших зацікавлених сторін в галузі робототехніки для підвищення конкурентоспроможності Європи в даній області, Мобілізація всіх зацікавлених сторін, включаючи дослідників, приватних і державних інвесторів, дозволить зберегти лідерські позиції Європи в цій галузі промисловості – виробництво і експлуатація промислових роботів і поширити робототехніку в інші сфери життя європейців - побутові послуги, безпеку і космос.
 
Системи розумної інтеграції (EpoSS)
 
Конкурентоспроможність нової продукції майбутніх поколінь значною мірою залежатиме від смарт-інтегрованих систем, що дозволять наблизити і поєднати цілий ряд технологій з метою поліпшення характеристик всього продукту в цілому. Системи розумної інтеграції – складні, енерго-автономні, мініатюрні і надійні. Розумна системна інтеграція спрямована на розробку мініатюрних багатофункціональних пристроїв і одержання високоспеціалізованих та взаємопов’язаних і взаємодіючих рішень. Такі технології дозволять інтегрувати інтелект і відкривати нові функціональні можливості в традиційних і нових компонентах продукції і матеріалах за їх конкурентною вартістю з метою глобалізації ринків в умовах все більш швидких темпів зростання науково-технічного прогресу. Це є одними з найбільш амбітних завдань, що стоять перед європейської промисловістю сьогодні.
 
Фотоніка 21 ( Photonics21)
 
У 1967 році вперше було введено термін "фотоніка”, щоб описати нові галузі дослідження і підприємництва, як наслідок синтезу низки дисциплін які беруть участь в освоєнні фотона: оптики, матеріалознавства, електротехніки, нанотехнологій, фізики та хімії. ЄТП Photonics21 була створена під керівництвом промисловості для уніфікації європейського співтовариства фотоніки. В даний час платформа має більше 1700 представників промисловості та наукових кіл з усієї Європи. Провідні компанії та науково-дослідні установи приєдналися до розвитку лідерських позицій Європи в галузі оптичних технологій. У вересні 2009 року Європейська Комісія визнала важливість фотоніки шляхом визнання її ключовою технологією Європи.
 
БІО-ЕКОНОМІКА (ЗАСНОВАНА НА ЗНАННЯХ БІО-ЕКОНОМІКА)
 
Розмноження і відтворення тварин на фермах (FABRE TP)
 
Оптимізована система тваринництва може і має сприяти безпечній, здоровій і різноманітній дієті, може допомогти зберегти унікальний і стійкий розвиток спільнот маргінальних районів Європи і може сприяти зниженню негативного антропогенного впливу на навколишнє середовище на планеті. Яскраві та ефективні приклади розвитку відтворення сільськогосподарських тварин є необхідними для того, щоб Європа змогла вирішити у майбутньому завдання цієї галузі в умовах мінливого екологічного, економічного і соціального середовища. ЄТП розмноження і відтворення тварин на фермах у більш глобальному масштабі має на меті бути висококонкурентною і наукоємною галуззю.
 
Їжа для життя (Food for Life), харчування (FOOD)
 
Харчові продукти сьогодні є безпечнішими, ніж будь-коли раніше, але надмірне споживання їжі і зниження фізичної активності привели до значного зростання в європейському суспільстві хвороб, пов’язаних зі способом життя. Ожиріння, коронарні і серцеві захворювання, діабет і т.д. зросли до неприйнятних рівнів, і якщо відповідні заходи не будуть прийняті негайно, то цей процес стане не контрольованим. Європейська агропродовольча промисловість усвідомлює свою роль у запобіганні таких хвороб. Ця область знань вимагає всеосяжного аналізу абсолютно нових та інноваційних концепцій, які не можуть бути впроваджені і використані у промисловості без істотних та цільових інвестицій в її науково-технологічний розвиток.
 
Глобальне здоров’я тварин (ETP GAH)
 
З ростом міжнародної торгівлі, мобільності населення і, можливо, впливу змін клімату, нові хвороби прибувають до Європи. Спалахи основних захворювань тварин, такі як ящур, класична чума свиней, пташиний грип, катаральна і лихоманка Західного Нілу можуть мати катастрофічні наслідки для здоров’я людини і тварин, безпеки харчових продуктів, сільського населення, навколишнього середовища та економіки в цілому.
 
Нанотехнології в медицині (NanoMedicine)
 
Старіння населення, надії на поліпшення якості життя і зміни способу життя закликають до поліпшеного, більш ефективного і доступного медичного обслуговування. Краще розуміння функціонування людського організму на молекулярному і нано масштабі, а також можливість появи втручання до появи симптомів захворювання, як і попередження гострої або хронічної стадії хвороби мають величезне значення для задоволення цих очікувань населення. Рослини майбутнього (Рослини) Людська популяція буде продовжувати рости, зумовлюючи одночасно ріст обмежень у природних ресурсах Землі. Для Європи, а також для решти світу, основним завданням на найближчі десятиліття буде збереження рослин для задоволення місцевих потреб в їжі, як в плані кількості, так і її якості, наряду із необхідністю збереження природних ресурсів в цілому та їх біорізноманіття.
 
Лісовий сектор (Forestry)

Лісова промисловість ЄС є одним із найбільших розвинених європейських промислових секторів, що забезпечує зайнятість і дохід близько 2,6 мільйона особам безпосередньо і сягає за виробництвом продукції, доданою вартістю та зайнятістю до 10% від загальної вартості всієї європейської промисловості.

ВИРОБНИЦТВО І ПРОЦЕСИ

Будівництво (ECTP)
 
Європейський будівельний сектор стикається з постійно зростаючими проблемами. Зміни в громадському житті, старіння і зростання кількості населення призводять до появи нових вимог – житла більшого комфорту, кращої мобільності і більшої безпеки конструкцій. Крім того, велике значення має вплив будівельного сектора на навколишнє середовище і сталий розвиток. В ЄС на постачання будівель припадає 40% затрат енергії. Будівництво використовує більше сировини, ніж будь-який інший сектор, необхідним є облік кількості створених і будівель в експлуатації для правильного і раціонального споживання природних ресурсів.
 
Сталь (ESTEP)
 
Навряд чи можна собі уявити економіку без сталевої продукції. Машини у виробництві та переробній промисловості, нафтопереробні заводи і хімічні заводи з виробництва основних матеріалів і фармацевтичних препаратів, виготовлені зі сталі. Літаки, потяги, кораблі, автомобілі і багато чого іншого необхідного щодня не могло б бути виготовленим, якщо б не було структурних частин і компонентів, виготовлених зі сталі. Сьогодні в металургійному секторі під зростаючим тиском знаходиться вирішення низки проблем, таких як:
(1) зростаючий вплив глобалізації та світової конкуренції,
(2) зростання населення,
(3) зростання урбанізації,
(4) виснаження деяких природних ресурсів та
(5) зміни клімату.
Для підтримки своєї конкурентоспроможності Європейська сталеливарна промисловість буде спрямовувати свої зусилля на задоволення складних комбінованих цілей при повній екологічній безпеці виробництва і високих темпах економічного зростання.
 
Стале використання мінеральних ресурсів (ETP SMR)

Мінеральні ресурси мають вирішальне значення для конкурентоспроможності та впровадження інновацій в європейську економіку. Гірничодобувна промисловість, включаючи виробників і споживачів промислових мінералів і металів, агрегатів і декоративних або мірних каменів, нафти, газу, їх похідних, а також вугілля та продуктів їх переробки, забезпечує життєво важливий внесок в економіку Європи та забезпечення її соціального благополуччя. Через велику різноманітність корисних копалин та їх похідних продуктів вони є необхідними для задоволення наших потреб практично у всіх аспектах життя.
Виробництво майбутнього (ManuFuture)
 
Виробничий сектор сьогодні в Європі наштовхується на серйозну і зростаючу конкуренцію на декількох фронтах. У секторі високих технологій найбільшу загрозу представляють інші розвинені країни. У більш зрілих традиційних секторах – загрозою є низькооплачувані технології і виробництва таких країн, як Китай і Індія. Крім того, додаткові проблеми, такі як скорочення циклу життя перспективних технологій, охорона навколишнього середовища і питання сталого розвитку, зміни соціально-економічних умов і нормативного клімату чинять сьогодні додатковий тиск на європейські виробництва.
 
Текстиль та одяг майбутнього (FTC)

Волокна та продукція на основі текстильних матеріалів завжди відігравали важливу роль в житті людини, і немає підстав вважати, що їх значення буде зменшуватися в 21 столітті. З ростом кількості світового населення та відповідного швидкого зростання споживання текстильних виробів в країнах, що розвиваються, цілий ряд нових областей застосування текстилю і постійно зростаючих вимог користувачів до його якості в плані функціональності, сорту, точності, продуктивності, надійності та екологічності продукції за обсягом і за вартістю будуть рости і надалі.
Технології Водопостачання і санітарні (WSSTP)

Вода є основою життя. Раціональне забезпечення водопостачання і санітарних нужд шляхом інтегрованого управління водними ресурсами мають надзвичайно важливе значення як для економічного розвитку та охорони здоровця населення так і його виживання в цілому. Сьогодні, комунальні і приватні компанії в ЄС значною мірою забезпечують належне водопостачання і санітарні вимоги для людей у побуті, промисловості, сільського господарства і природи.

Стала хімія (SusChem)
 
Частка ЄС (25) серед об’єму всього світового продажу продукції хімічної промисловості € 580 000 000 000 становила приблизно € 1736 млрд. у 2004 році, що свідчить про те, що Європа є провідним виробником в даній області. В Європейській хімічній промисловості зайнято близько двох мільйонів осіб і вона включає в себе близько 27 000 підприємств (за винятком фармацевтичних компаній), 98% з них мають менше, ніж 500 співробітників, і тому їх можна вважати малими та середніми підприємствами.
 
Матеріалознавство і технології (EuMaT)
 
Матеріали всюди, вони роблять наше життя можливим і становлять основу добробуту людства. Сьогодні, виробництва сучасних матеріалів і технологій, машинобудівна промисловість в цілому мусять вирішити низку серйозних проблем, включаючи відповідність вимогам екологічного законодавства і збільшення витрат на енергоносії та сировину. Існує також тенденція перенесення ряду виробництв у країни з низькою вартістю робочої сили що супроводжується швидким зростанням технологічної компетентності працюючих тут кадрів.
 
Промислова безпека (Industrial Safety)
 
За даними Європейського агентства з безпеки та гігієни праці, кожні три з половиною хвилин хтось в ЄС помирає від причин, пов’язаних з промисловою діяльністю. З 150000 випадків смерті на рік, переважна більшість зумовлена професійними захворюваннями (142000), а інші віднесені до категорії нещасних випадків. Незважаючи на помітне зниження числа тяжких і смертельних нещасних випадків за останні кілька років (відповідно 21% і 24% в період між 1998 і 2004 роках в країнах ЄС-25), є ще дуже багато людей, які страждають нещасних випадків на виробництві.
 
ТРАНСПОРТ
 
Консультативна рада в Європі з досліджень аеронавтики (ACARE)
 
Авіатранспортна галузь здійснює значний внесок у процвітання Європи, як у виробничому секторі, так і в якості транспорту, що сприяє ефективному трансферу людей і товарів. Сектор генерує € 220 млрд. доданої вартості економіки ЄС, що становить приблизно 2,6% від ВВП Європи. Крім того, повітряний транспорт відіграє важливу роль у багатьох інших секторах (наприклад, туризм), а внесок сектора в економіці в цілому в ЄС оцінюється в більш, ніж 10%. Щоб добитися цього, в секторі зайнято 3,1 млн. чоловік, багато з яких є висококваліфікованими працівниками.
 
Консультаційна рада з Європейських залізничних досліджень (ERRAC)
 
Залізниці Європи створюють необхідну транспортну інфраструктуру за фінансової підтримки громадян і компаній Європи через пасажирські перевезення та перевезення вантажні, здійснювані по всьому континенту. Тим не менше, велика частина європейської мережі вже працює на максимальній потужності, тоді як очікування клієнтів ростуть у плані зростання швидкості залізничних перевезень, їх доступності, комфорту, пунктуальності, надійності, гнучкості і відстеження (фрахту). Нові технології необхідні для задоволення цих вимог і подальшого підвищення ролі, яку залізні дороги відіграють у забезпеченні надійного, доступного, безпечного і екологічно чистого транспорту для довгих і коротких дистанцій.
 
Консультаційна рада з досліджень Європейського автомобільного транспорту (ERTRAC)
 
ERTRAC була створена з метою мобілізації зацікавлених сторін в системі автомобільного транспорту для розробки спільного бачення та забезпечення своєчасної, скоординованої і ефективної реалізації досліджень в Європі, з метою вирішення соціальних проблем та підвищення конкурентоспроможності європейської автомобільної транспортної системи.
 
Водна (Waterborne)

Історія цивілізації і торгівлі не може бути відділена від водного транспорту. Торгівля товарами, подорожі, обмін знаннями та розвиток міст, регіонів і навіть цивілізацій в минулих століттях були часто можливими тільки за рахунок водних транспортних засобів.
Космічна (ESTP)
 
Супутники по всьому світу відправляють зображення дощів, телевізійні новини транслюються по всьому світу за допомогою супутників, і ми з вами керуємося в ресторани і театри за допомогою супутникової навігації. Європа все більше і більше стає залежною від застосування космічних систем у багатьох областях щоденного використання. Деякі з них мають велике стратегічне значення. Проблеми сектора включають залежність від інших людей на деякі важливі компоненти простору, прогалини в її розвиток майбутніх технологій і обмеженого зобов'язання, пов'язані з безпекою космічної діяльності.
Календар
«  Липень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Друзі сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0